Influenza Vaccination 2021

Info om årets influenza vaccination 2021:

Influenza vaccination
2021

Fredag d. 1 oktober.
Kl. 9.00-12.00
Her i lægehuset
Vaccinationen er gratis for :
Personer over 65 år.
Personer med visse kroniske sygdomme.

Personer over 82 år
skal bestille tid
til vaccination.

Medbring venligst dit gule sundhedskort.

Obs –   børnevaccine  nærmere informationer følger – ikke  til  levering endnu !!!!

 

Målgrupperne er:

 • Ældre på 65+ år, dog skal de 85+-årige have en anden vaccine, se nedenfor.
 • Patienter med visse kroniske sygdomme, som omfatter:
  – kroniske lungesygdomme
  – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  – diabetes type l eller 2 (sukkersyge)
  – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  – kronisk lever- og nyresvigt
  – svær overvægt (vejledende BMI>40) efter lægelig vurdering
  – andre kroniske eller alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig       sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand
 • Personale i sundheds- og plejesektoren

Personer, som ikke er i målgruppen for det gratis tilbud om influenzavaccination, kan som vanligt vaccineres mod privat honorar.

I influenzasæson 2021/22 benyttes to vacciner. En 4-valent influenzavaccine og en 3-valent højdosis influenzavaccine. Den 3-valente højdosis influenzavaccine anvendes til personer, der er fyldt 82 år inden den 15. januar 2021 Den 4-valente influenzavaccine anvendes til alle øvrige målgrupper.

Influenzavaccination til børn

Obs –   børnevaccine  nærmere informationer følger – ikke  til  levering endnu !!!!

 

Hvorfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at børn i alderen 2-6 år bliver vaccineret?

Hos langt de fleste børn er influenza en mild infektion med et ukompliceret forløb. Men en lille andel af de smittede børn kan få komplikationer i luftvejene i form af nedre luftvejsinfektioner eller forværring af astma, som kan kræve, at man tilses af en læge og eventuelt indlægges. Det er dog sjældent, at børn dør af influenza.

Mindre børn spiller en stor rolle i spredningen af influenza i samfundet, da de er meget smitsomme, når de har influenza. Samtidig møder de mange mennesker i løbet af en dag, som kan blive smittet, hvis de kommer i kontakt med barnet. Derfor kan vi ved at vaccinere børn på 2-6 år i forebygge mange influenzatilfælde i den samlede befolkning, herunder formodentlig også tilfælde i sårbare grupper, der kan blive alvorligt syge af influenza.

Trivslen i mange børnefamilier har under epidemien været presset af mange hjemsendelser og sygedage. Ved at vaccinere de 2-6 årige, er håbet at kunne forebygge yderligere sygdom og bekymring i familierne og at forhindre fravær, isolation og brud på hverdagen blandt både børn, men også øvrige familiemedlemmer, som børnene kan smitte. Herunder de helt små søskende, som risikerer at blive alvorligt syge af influenza.

Læs mere her:

https://www.sst.dk/da/influenza