Profil

Velkommen til vores hjemmeside gråsten lægehus.

Vi er 2 læger i kompagniskab – det vil sige i en fælles praksis med fælles ansvar for patientbehandling og klinikdrift.

Da vi fungerer som uddannelsespraksis har vi ofte en uddannelseslæge ansat.

Er du tilmeldt vores praksis kan du frit bestille tid ved den læge du ønsker.

Ved akut sygdom er det dog kun under særlige omstændigheder muligt for os at ef-
terkomme et ønske om en bestemt læge.

Husk at medbringe dit sygesikringsbevis – også barnets – hver gang du henvender
dig i klinikken.

I huset er tillige fysioterapeut.

Klinikken online
For online receptfornyelse, tidsbestilling og besked – klik på ”Klinikken online” i menuen.