Læger

Andreas Fröhlich Speciallæge
Eva Bauer Speciallæge  

 

Uddannelseslæger

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse. Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken. En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.

 

Vi siger velkommen   til Eva Zichová   som  er ansat   fra den  15.06.2022  –  15.09. 2023 hun er i  sidste fase i specialllægeuddannelsen til praktiserende læge .

 

My beautiful picture