Læger

Andreas Fröhlich Speciallæge Andreas Frohlich
Eva Bauer Speciallæge  My beautiful picture
 Afsaneh Vahidi Reservelæge  My beautiful picture

 

Uddannelseslæger

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.

Fra den 01.09.2018 – 30.11.2019 er Afsaneh Vahidi ansat som reservelæge  i vores praksis.